İnsan Kaynakları Eğitimleri

 • Kurumsal Hedefler içinde İK’nın Rolü
 • Y Kuşağının Beklentileri
 • X ve Y Kuşağı Birlikte Nasıl Çalışır?
 • Performans Yönetimi Sistemi
 • Eğitim Tasarımı Planlaması
 • Yapay Zekanın İK ile Entegrasyonu
 • Workshop
 • İnsan Kaynakları Mülakat Teknikleri
 • İK Yönetim Uzmanlığı
 • İK İş Hukuku Eğitimi
 • Personel Özlük İşleri ve Bordrolama Eğitimi
 • Raporlama Eğitimi